Naši odborníci na správne cvičenie a zdravý životný štýl

Inštruktori

 
Adrián Dzamba
+421 911 440 991
ucitelpan@gmail.com
VZDELANIE
Kvalifikovaný tréner vo fitness centre a masér.
 
ŠPECIALIZÁCIA
 • rozvoj všeobecnej kondície
 • rozvoj sily a svalovej hmoty
 • formovanie postavy
 • silová a kondičná príprava pre rôzne druhy športov
 • úplná znalosť účinných látok výživových doplnkov
 • rehabilitácia po úrazoch, strečing a masáže
 
Bc. Róbert Chorvát
+421 904 129 306
chorvat.robert@gmail.com
VZDELANIE
Vysokoškolské vzdelanie
I. stupňa na FTVŠ UK
v odbore trénerstvo
a učiteľstvo TV so špecializáciou na atletiku.
ĎALŠIE KURZY
FMS level 1, DNS sportovní kurz 1, Chybné pohybové vzory, Komplexná diagnostika pohybového aparátu, Funkčný dynamický strečink, konferencie: Fyzio & Kondičná príprava, Športový tréning mládeže dnes
ŠPECIALIZÁCIA
 • Vstupná diagnostika FMS
 • Tréning nastavený podľa aktuálneho stavu a možností cvičenca
 • Tréningové lekcie pre ľudí bez skúseností s fitness až pre pokročilých cvičencov
 • Korekcie nesprávnych pohybových vzorov a ich náprava
 • Optimalizácia biomechaniky pohybu základných silových cvičení ( drep, ťah, tlak, zhyb ) a doplnkových cvičení na strojoch vo fitness centre pre efektívnejšie tréningové zaťaženie jednotlivých svalových partií
 • Naberanie svalovej hmoty prirodzeným spôsobom a zníženie telesnej hmotnosti ( redukcia tuku )
 • Základy zdravej výživy, doplnky výživy ich využitie a časovanie k lepšiemu športovému výkonu
 • Príprava na súťaž v naturálnej kulturistike
 
Patrik Mišovič
+421 902 251 430
patrikmisovic1@gmail.com
VZDELANIE
Študent FTVŠ v odbore kondičný tréner.
ĎALŠIE KURZY
Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa
ŠPECIALIZÁCIA
 • Funkčný tréning – cvičenie zo záťažou vlastného tela a pridaním vonkajšej záťaže
 • Cvičenia na posilnenie stredu tela – CORE cvičenia
 • Redukcia hmotnosti a nárast svalovej sily
 • Rozvoj mobility a flexibility