Naši odborníci na správne cvičenie a zdravý životný štýl

Inštruktori

 
Adrián Dzamba
+421 911 440 991
ucitelpan@gmail.com
VZDELANIE
Kvalifikovaný tréner vo fitness centre a masér.
ŠPECIALIZÁCIA
 • rozvoj všeobecnej kondície
 • rozvoj sily a svalovej hmoty
 • formovanie postavy
 • silová a kondičná príprava pre rôzne druhy športov
 • úplná znalosť účinných látok výživových doplnkov
 • rehabilitácia po úrazoch, strečing a masáže
 
Bc. Róbert Chorvát
+421 904 129 306
chorvat.robert@gmail.com
VZDELANIE
Vysokoškolské vzdelanie
I. stupňa na FTVŠ UK
v odbore trénerstvo
a učiteľstvo TV so špecializáciou na atletiku.
ŠPECIALIZÁCIA
 • Vstupná diagnostika FMS
 • Tréning nastavený podľa aktuálneho stavu a možností cvičenca
 • Tréningové lekcie pre ľudí bez skúseností s fitness až pre pokročilých cvičencov
 • Korekcie nesprávnych pohybových vzorov a ich náprava
 • Optimalizácia biomechaniky pohybu základných silových cvičení ( drep, ťah, tlak, zhyb ) a doplnkových cvičení na strojoch vo fitness centre pre efektívnejšie tréningové zaťaženie jednotlivých svalových partií
 • Naberanie svalovej hmoty prirodzeným spôsobom a zníženie telesnej hmotnosti ( redukcia tuku )
 • Základy zdravej výživy, doplnky výživy ich využitie a časovanie k lepšiemu športovému výkonu
 • Príprava na súťaž v naturálnej kulturistike
ĎALŠIE KURZY
FMS level 1, DNS sportovní kurz 1, Chybné pohybové vzory, Komplexná diagnostika pohybového aparátu, Funkčný dynamický strečink, konferencie: Fyzio & Kondičná príprava, Športový tréning mládeže dnes
 
Mgr. Michal Králik, PhD.
+421 910 272 863
ja@michalkralik.sk
VZDELANIE
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa na FTVŠ UK, Katedre biologických a lekárskych vied v odbore športová edukológia so zameraním na silový tréning.
ŠPECIALIZÁCIA
 • Rozvoj kĺbovej pohyblivosti a mobility,
 • zlepšenie telesného zloženia a zarovnanie,
 • kompenzácia svalových disbalancií a sedavej práce,
 • rekondícia po operácii a prevencia zranení,
 • silová príprava pre športový tréning.
 
Mgr. Michal Štefanka
+421 949 726 045
stefanka.michal@gmail.com
VZDELANIE
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na FTVŠ UK v odbore kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe.
ŠPECIALIZÁCIA
 • Optimalizácia biomechaniky pohybu a odstraňovanie bolestí - Functional patterns
 • Cvičenie s vlastnou hmotnosťou (stojka na rukách, muscle up, flexibilita,..)
 • Cvičenie s volnými váhami (kettlebell, mace,..)
ĎALŠIE KURZY
FMS 1,2, SM systém, Bolesť chrbtice - spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu, Handstand kurz (room 21 balancing)
 
Mgr. Martin Trebatický
+421 902 563 221
Trebaticky27@gmail.com
VZDELANIE
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na FTVŠ UK v odbore kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe