Boxing

 

Radi by sme Vás pozvali, do boxerne, ktorá sa nachádza na 1. pochodí. Obsahuje kvalitné vybavenie a skupinové tréningy s profesionálnym trénerom. Mimo skupinových tréningov je pre Vás pripravená aj možnosť ísť si zatrénovať v čase Open Gym, ktorý je rovnaký ako otváracie hodiny do fitness, okrem hodín vyhradených pre skupinov tréningy.

Jednorázový vstup 3,90 €

Mesačné permanentky

Box
45 €
Fitness + Box
75 €
1 x vstup do wellness na 1 hodinu

 

Harmonogram Box

PONDELOK         

16:00 - 18:00 Box zmiešaný - Tréner Michal Kirchner   

 18:00 - 20:30 Box zmiešaný - Tréner Marian Malik


UTOROK           

16:30 - 17:30 Box zmiešaný - Tréner Marcel Zona   

18:00 - 19:00 Ženské kondičné tréningy boxu - Tréner Nikol Mikulecová       

19:00 - 20:00 Box zmiešaný - Tréner Marián Horňák ŠKOLA BOXU              


STREDA             

16:00 - 18:00 Box zmiešaný - Tréner Michal Kirchner     

18:00 - 20:30 Box zmiešaný - Tréner Marian Malik


ŠTVRTOK       

16:30 - 17.30 Box - Tréner Marcel Zona   

18:00 - 19:00 Ženské kondičné tréningy boxu - Tréner Nikol Mikulecová   

19:00 - 20:00 Box zmiešaný - Tréner Marián Horňák ŠKOLA BOXU               


PIATOK           

19:00 - 20:30 Box zmiešaný - Tréner Marian Malik  


SOBOTA         

10:00 - 11:30 Box zmiešaný - Tréner Peter Čiha 


NEDEĽA         

09:00 - 10:00 Ženské kondičné tréningy boxu - Tréner Nikol Mikulecová 

10:00 - 11:30 Box zmiešaný  - Tréner Peter Čiha

12:00 - 13:00 Box zmiešaný - Tréner Michal Kirchner

18:00 - 20:30 Box zmiešaný - Tréner Marian Malik

 

na hodinu boxu je nutne sa telefonicky prihlásiť na tel. čísle: 

Marcel Zóna +421 903 731 728

Každý utorok a štvrtok od 16:30


Nikol Mikulecová - ženské kondičné tréningy boxu +421 915 771 817

Každý utorok a štvrtok od 18:00 a nedeľu od 12:00


Marian Malik +421 903 587 306

Každý pondelok, stredu, piatok a nedeľu od 18:00


Marián Horňák +421 915 232 435

Každý utorok a štvrtok od 19:00 ŠKOLA BOXU


Michal Kirchner +421 903 123 647                                              

Každý pondelok, stredu, piatok od 16:00 a nedeľu od 13:00


 

Peter Čiha +421 903 777 600

Káždu sobotu a nedeľu od 10:00


 

V priestoroch pre bojové športy nájdete

Fotogaléria